Travel

Kinh nghiệm xin làm passport mới ở Singapore

Tình hình đến cuối tháng 4, 2019 mới hết hạn passport của mình, tuy nhiên vào đầu tháng 10 mình có đi Châu Âu và dự là trong tháng 6 này mình sẽ xin visa nên để không bị lỡ cỡ mình quyết định sẽ làm passport lúc này. Theo tham khảo ban đầu của mình thì có vẻ như làm ở Việt Nam tiện hơn rất nhiều so với làm ở Sing bởi vài lý do:

Một vòng Henderson Waves và Haw Par Villa

Lâu lâu tôi lại đi dạo một vòng ở Sin chơi. Một phần thường ngày cuối tuần chỉ cắm đầu trên lab, một phần thì muốn đi đông cho vui. Chứ thực ra, nếu đi chơi một mình, hay đi với hai thằng thì rất chán. Tôi nghĩ đi chơi trừ khi đi với bạn gái hoặc bạn khác giới, còn lại đực rựa đi chung với nhau thì 3-4 người là phù hợp.