opencv

Cài đặt OpenCV trên Android Studio hỗ trợ lập trình NDK

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cấu hình thư viện OpenCV với IDE Android Studio phiên bản mới nhất (3.0.1). Phiên bản được biên dịch sẵn có hỗ trợ Android được cung cấp sẵn ở OpenCV Homepage. Tải và extract thư viện. Đồng thời, để có thể debug trên thiết bị thực thì điện thoại phải cài đặt ứng dụng OpenCV Manager. Trong bài viết khác, mình sẽ hướng dẫn cách biên dịch phiên bản OpenCV với các tùy chỉnh của riêng cho từng yêu cầu, ví dụ như sử dụng đặc trưng SIFT hoặc các thuật toán có bản quyền.

Hướng dẫn cài đặt OpenCV trên Windows

Biên dịch thư viện OpenCV Điểm thuận lợi của việc tự cài đặt và biên dịch thư viện có thể kể đến như sau: Hỗ trợ IDE mới nhất, như trong bản OpenCV 3.0 (22/11/2015) thì chưa có bản biên dịch sẵn dành cho VS 2015. Customize được các thư viện khác liên quan như Kinect, OpenCL, Python… Link Download thư viện OpenCV cho HĐH Windows Bước 1: Giải nén thư viện vào thư mục được định sẵn.