notes

Người Việt trong Khoa học Máy Tính

Dưới đây là ghi chép/ sưu tầm của bản thân về những người Việt đã ảnh hưởng đến sự lịch sử và sự phát triển của Khoa học Máy Tính. Đây là thống kê cá nhân và nếu có bạn nào có phát hành lại thì nhớ ghi nguồn nhé :) [Một số nhân vật mình không rõ tên cụ thể trong tiếng Việt nên sẽ ghi bằng tên ghi trên wiki hoặc trang cá nhân.

Những kênh thông tin công nghệ

Đây là một chủ đề được mình nói kha khá nhiều lần tại Open Talk ở trường ĐH Tự Nhiên (nói quá thôi chứ đi có 2 lần). Một trong những thiếu sót lớn của sinh viên CNTT đó là không nắm kịp tin tức công nghệ cũng như không biết thế giới đang chạy tới đâu rồi. Chia sẻ dưới đây của mình chỉ tập trung vào các mảng mình quan tâm nên dĩ nhiên còn rất nhiều thiếu sót những lĩnh vực khá.